Privacy verklaring

De Hermine van Bers Stichting is opgericht met als doel het ondersteunen van jonge, talentvolle beeldend kunstenaars met een aantoonbare relatie met de steden Leiden en Maastricht. Dit reglement beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen bij de organisatie en aanmelding voor de jaarlijkse uitreiking van de kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars, beurtelings in Leiden en Maastricht via de website www.herminevanbersstichting.nl (hierna: de Website).

Verzamelen van gegevens

Wij onderkennen drie vormen van verzameling van uw persoonsgegevens

  1. Het aanmeldingsformulier
    • Uw naam en emailadres worden samen met de overige gegevens opgeslagen in ons archief
    • Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de behandeling van uw deelname
    • Wij bewaren deze gegevens in ons archief maximaal 12 maanden
  2. U behoort tot de genomineerden: Uw naam en link naar uw website worden gepubliceerd op de Website. Een foto van u wordt pas na uw toestemming daarvoor ook gepubliceerd.
  3. U bent sponsor van ons evenement. Uw logo wordt gepubliceerd voor de duur van het evenement (maximaal 1 jaar)

Door verzending van uw gegevens via de Website geeft u aan de Hermine van Bers Stichting toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de hierboven beschreven doeleinden.

Bij het gebruik van de Website als ‘bezoeker’ worden geen persoonsgegevens verzameld.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens van de Website en/of ons archief te verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar info@herminevanbersstichting.nl

Beeldmateriaal bij evenementen

Bij uw deelname aan een evenement (bij voorbeeld de Leidse Kunstroute) waaraan de uitreiking van de Hermine van Bers Kunstprijs Stichting is gekoppeld, kunnen er video’s en/of foto’s van u of van uw tentoongestelde kunstwerken worden gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie van onze stichting en onze evenementen en gepubliceerd op de Website.

Uitwisseling van gegevens

Voor uitvoering van onze doelen worden er geen persoonsgegevens gedeeld met andere partijen zonder uw toestemming.

Beveiliging Persoonsgegevens

De Hermine van Bers Stichting zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Aansprakelijkheid

De Hermine van Bers Stichting en haar partners hebben met veel zorg en inspanning de Website samengesteld. Het gebruik van de Website is echter geheel voor eigen rekening en risico. De Hermine van Bers Stichting is niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.

Cookies

Voor uitgebreide informatie over ons cookies beleid verwijzen wij u naar deze pagina.

Wijzigingen van het Privacyreglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van mei 2018. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

Vragen en commentaar

Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar .(JavaScript must be enabled to view this email address)