Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs

De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs is een jaarlijks uit te reiken prijs, die is ingesteld om de ontwikkeling van talentvolle beeldend kunstenaars te stimuleren. De prijs, die beurtelings in Leiden en Maastricht wordt uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van € 2500 en een penning.

In juli 2006 is de Hermine van Bers Stichting opgericht met als doel ondersteuning van jonge kunstenaars. De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hermine van Bers (1927 - 2006) is in Maastricht geboren en woonde en werkte in Leiden.

Penning

De bronzen penning behorend bij de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs is ontworpen door Lucie Leene.
Op een zijde van de penning staat de St. Servaesbrug in Maastricht afgebeeld en op de andere zijde de toegangspoort van de Burcht in Leiden, beide historische plaatsen met het water en de boom als symbolen voor groei.

Etui

Floor Spigt ontwierp het etui voor de penning. Zij werkt als zelfstandig vormgever in Leiden.

Aankondiging Hermine van Bers Kunstprijs editie Maastricht 2015

jan 2015

Inschrijving voor deelname aan de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs – Editie Maastricht 2015 is gestart.
Deelname staat open voor kunstenaars onder de 36 jaar, met een directe relatie met Maastricht. .....

Lees verder

&