ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Hermine van Bers Stichting RSIN / fiscaal nummer: 816896902 ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer 06-53558856
E-mailadres .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Website http://www.herminevanbersstichting.nl
IBAN NL20 INGB 0005 1207 75
Kamer van Koophandel 28111584


Doelstelling en missie

Stichting heeft ten doel het ondersteunen van jonge talentvolle beeldend kunstenaars.
Missie is om jaarlijks de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs uit te reiken. Deze prijs is ingesteld om de ontwikkeling van talentvolle beeldend kunstenaars te stimuleren. De prijs wordt beurtelings in Leiden en Maastricht uitgereikt.

Beleidsplan

Het bestuur beijvert zich voor het instandhouding van de kunstprijs. Zij doet dit middels

  • het organiseren van de jaarlijkse uitreiking van de kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars, beurtelings in Leiden en Maastricht
  • het samenstellen van een vakjury, die uit de ingezonden documentatie drie genomineerden en de winnaar kiest
  • de toekenning van de prijs, bestaande uit een geldbedrag en een bronzen penning. Dit geschiedt op voordracht van de jury

De voordracht van de selectiecommissie kan zich uitstrekken over het hele gebied van de eigentijdse beeldende kunst, ongeacht discipline, materiaalgebruik e.d.

Planning en verslaglegging

De prijsuitreiking en de presentatie van werk van de genomineerde kunstenaars vinden sinds 2007 jaarlijks plaats, beurtelings in Leiden en Maastricht, en zijn respectievelijk verbonden aan de Kunstroute en de KunstTour.

Uitgeoefende activiteiten in 2019 (12e editie)

Op 4 oktober 2019 werd de winnaar van de 12e Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs bekendgemaakt in Maastricht. De winnaar: Michiel Ubels.

Vanaf december 2019 is de volgende uitreiking in Leiden in volle voorbereiding. De inschrijving is inmiddels gesloten en uit de inzendingen worden de drie genomineerden in april/mei bekendgemaakt. Hun werk zal worden gepresenteerd in de Lakenhal te Leiden. De winnaar van de 13e Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs zal bekend worden gemaakt op vrijdag 25 september tijdens de opening van de Kunstroute in de Lakenhal te Leiden.

Bestuur

Mevrouw N.L. Stoop (Voorzitter)
De heer P.J. van Amersfoort (Secretaris / Penningmeester)
De heer G.F. van Bers (Bestuurslid)

Beloning

Er worden geen bestuursvergoedingen verstrekt en de Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Bijlagen