ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Hermine van Bers Stichting RSIN / fiscaal nummer: 816896902 ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer06-53558856
E-mailadres.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Websitehttp://www.herminevanbersstichting.nl
IBANNL20 INGB 0005 1207 75
Kamer van Koophandel28111584

Doelstelling en missie

Stichting heeft ten doel het ondersteunen van jonge talentvolle beeldend kunstenaars.
Missie is om jaarlijks de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs uit te reiken. Deze prijs is ingesteld om de ontwikkeling van talentvolle beeldend kunstenaars te stimuleren. De prijs wordt beurtelings in Leiden en Maastricht uitgereikt.

Beleidsplan

Het bestuur beijvert zich voor het instandhouding van de kunstprijs. Zij doet dit middels

  • het organiseren van de jaarlijkse uitreiking van de kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars, beurtelings in Leiden en Maastricht
  • het samenstellen van een vakjury, die uit de ingezonden documentatie drie genomineerden en de winnaar kiest
  • de toekenning van de prijs, bestaande uit een geldbedrag en een bronzen penning. Dit geschiedt op voordracht van de jury

De voordracht van de selectiecommissie kan zich uitstrekken over het hele gebied van de eigentijdse beeldende kunst, ongeacht discipline, materiaalgebruik e.d.

 

Planning en verslaglegging

De prijsuitreiking en de presentatie van werk van de genomineerde kunstenaars vinden sinds 2007 jaarlijks plaats, beurtelings in Leiden en Maastricht, en zijn respectievelijk verbonden aan de Kunstroute en de KunstTour.

Uitgeoefende activiteiten in 2020 (13e editie)

 

In januari werd begonnen met de voorbereiding van de organisatie van prijsuitreiking en de presentatie van werk van genomineerde kunstenaars. Al snel gevolgd door de oproep voor deelname aan kunstenaars alsmede het samenstellen van de jury voor de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs Editie Leiden.

 

Februari tot juni: Voorbereiding tentoonstelling genomineerden in Museum De Lakenhal Leiden en film over werk genomineerden.

April: Juryberaad en bekendmaking van de nominaties voor de Editie Leiden 2020: Evelien Gransjean, Romee van Oers en Roos Tule.

Mei: Geplande presentatie werk genomineerde kunstenaars in Museum De Lakenhal Leiden uitgesteld i.v.m. Corona-maatregelen

Juli: Inrichting tentoonstelling genomineerde kunstenaars Museum De Lakenhal en filmopname met op 17 juli de opening van de tentoonstelling en de première van de film van Marit Geluk.

juli - november Tentoonstelling genomineerden Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs in Museum De Lakenhal. Curator N. Roepers (Museum De Lakenhal)

25 september: Uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs door mevrouw Yvonne van Delft, wethouder Cultuur van Leiden aan de winnaar, Romee van Oers, tijdens opening van de Kunstroute Leiden

Bestuur

Mevrouw N.L. Stoop (Voorzitter)
De heer P.J. van Amersfoort (Secretaris / Penningmeester)
De heer G.F. van Bers (Bestuurslid)

Beloning

Er worden geen bestuursvergoedingen verstrekt en de Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Bijlagen